Jewish Funders Network-רשת התורמים

רשת התורמים  הינו ארגון בינלאומי אשר הוקם במטרה לקדם את איכותה וצמיחתה של הפילנטרופיה היהודית. חברי ה-JFN  כוללים פילנטרופים עצמאים, נאמני ומנהלי קרנות. JFN הינו קהילה ייחודית החותרת לבצע שינוי בטבעה של הנתינה היהודית, הן במחשבה והן בעשייה. חברות ב- JFN פתוחה ליחידים ולארגונים התורמים דרך עדשת הערכים היהודיים, בין אם התרומות מגיעות למטרות יהודיות ובין אם למטרות רחבות יותר.

Photo by CandaceWest.com3-9-2014,The 24th annual, international Jewish Funders Network conference.Held at the Eden Roc Miami Beach, March 9-11, 2014

תמונה 1

תמונה 2

בשנת 2008 הצטרפה קרן נדב ל- JFN כשותפה ופתחה את הסניף הישראלי של הארגון במטרה לתמוך בפעילות בקרב פילנתרופים ישראלים. הסניף בישראל מתאים את השירותים והמסרים שלו לקהילה הפילנתרופית הישראלית הייחודית. למעלה מ- 80 ארגונים ישראלים הצטרפו ל- JFN  ורבים מהם כבר ניצלו את ההזדמנויות הרשתיות ש- JFN קידמה, וזאת בנוסף לכלים המותאמים לישראל, אשר מפותחים על מנת לחזק את נושא התרומות בישראל, באשר הן.

נשיאת קרן נדב, אירנה נבזלין קוגן, חברת דירקטוריון פעילה ב- JFN.

JFN